September 5, 2015, Saturday, 247

Z Ptaki

Najciekawsze filmiki o ptakach jakie można znaleźć na YouTube
Tańczące ptaki - gorzyki i moonwalking
Lirogon Wspaniały - mistrz śpiewu i naśladownictwa
Wrona kelodeońska - najinteligentniejszy z ptaków, który wytwarza narzędzia a potem ich używa...
Dokarmianie kolibrów podczas wędrówkiAltanniki - ptaki budujące nie tylko gniazda...