July 15, 2024, Monday, 196

Z Ptaki

Jak dobrze powiesić budkęWieszając budkę, trzeba wziąć pod uwagę kilka aspektów.


Wysokość zawieszenia

Wysokość zawieszenia budki zależy od tego, czy mamy w domu ( lub w najbliższym sąsiedztwie) kota czy nie, i czy nasz ogród jest narażony na wandali na dwóch nogach. Wyda się to może trochę szokujące, ale niestety, duża część budek dla ptaków niszczona jest u nas przez ludzi, zwłaszcza przez tych, u których myślenie o przyrodzie jest gdzieś na poziomie myślenia człowieka z epoki kamienia łupanego – inaczej się tego wytłumaczyć nie da. Dla porównania podam, że w Skandynawii budki lęgowe wiesza się na wysokości zaledwie 1,5 m i nikt ich tam nie niszczy, podczas gdy w Polsce większość budek w lasach wiesza się na wysokości co najmniej 3 metrów tylko dlatego, że powieszone niżej zostałyby one zniszczone lub skradzione! Wysokość wieszania budki zależy też od tego, jakim drzewem, tj. o jakiej wysokości dysponujemy. Budki nie trzeba wieszać jak najwyżej. Minimalna wysokość jej zawieszenia wynosi 1 m - maksymalna 5 - 6m. To, na jakiej wysokości umieścimy nasz ptasi domek, może wpłynąć na to, jakie gatunki będą się u nas lęgły, a jakie nie. Na przykład w budce zawieszonej nisko (około1 m. nad ziemią) nie zalęgną się wróble czy mazurki, natomiast sikory nadal chętnie z niej skorzystają; z kolei z budki wieszanej wysoko (5m) chętnie skorzysta kowalik.


Słońce i wiatr
Na niewysokich drzewach budkę umieszcza się w koronie nigdy ponad nią.

Częstym widokiem w naszych ogrodach czy ogródkach działkowych są skrzynki lęgowe powieszone na drewnianej desce przytwierdzonej do drzewa owocowego w taki sposób, że wystają około 1-2m ponad jego koronę. Osobiście nie nazywam ich już wtedy budkami dla ptaków, tylko „mikrofalówkami do gotowania ptaków żywcem”, ponieważ taki domek to swoista termiczna pułapka. Budka wystawiona na słońce w upalny dzień nagrzewa się tak mocno, że jajka mogą się w niej ugotować niemal na twardo, a pisklęta mogą paść z wycieńczenia. Budki lęgowe powinny zawsze wisieć w miejscach zacienionych: na pniu drzewa, na murze, w żywopłocie - byleby w cieniu. Jeśli pień naszego drzewa owocowego jest za mały, żeby umocować na nim budkę, można umocować ją na wysięgniku z deski, ale w taki sposób, żeby budka znalazła się w koronie drzewa. Kiedy z kolei nasza budka znajduje się w miejscu mało osłoniętym od wiatru, powinno się ją wieszać zwróconą otworem w kierunku południowo-wschodnim, ponieważ z tego kierunku najrzadziej wieją u nas silne wiatry i nie pada zacinający deszcz, który może budkę zalać. W przypadku miejsc dobrze osłoniętych od wiatru kierunek zwrócenia budki praktycznie nie ma znaczenia.


Pochylenie.
Jak wieszać i jak nie wieszać budek.


Budka powinna wisieć równo w pionie; może być też lekko pochylona do przodu. Nigdy zaś nie może być pochylona do tyłu, ponieważ grozi jej to zalewaniem przez deszcz. Oczywiście ptaki nie potopią się w takiej skrzynce, niemniej może dojść do zbytniego wychłodzenia piskląt, przez co mogą one nawet paść.


Rozmieszczenie budek

Budki lęgowe dla sikor nie powinny wisieć częściej niż jedna na 25 -30 m. Jest to wymuszone terytorializmem ptaków dziuplastych. Odpowiednie powieszenie budek ochroni ptaki przed niepotrzebnym stresem związanym z obroną ich terytoriów. Budki dla szpaków można wieszać znacznie gęściej – nawet po dwie na jednym drzewie, ale warto pozostawić pomiędzy nimi co najmniej 3 m odległości; to uchroni ptaki przed poligamią (jeden samiec zakłada gniazda z dwiema samicami, ale pomaga wychować młode tylko jednej, przez co ta druga może stracić część lęgu)


Kiedy wieszać budki

Co do pory wieszana budek, w zasadzie nie ma reguły - można to robić o dowolnej porze roku. Oczywiście, wieszając budkę latem, możemy nie mieć w niej piskląt w tym sezonie, ale możliwe, że będzie w niej bezpiecznie nocował ptak dorosły. To samo dotyczy budek zawieszonych jesienią czy zimą. Jednak ptaki nocujące, którym uda się w budce przetrwać wszystkie zimowe noce, chętnie w tejże budce założą gniazdo wiosną.

[COFNIJ]