January 18, 2019, Friday, 17

Z Ptaki

wróbel Passer domesticus


wróbel Passer domesticus - samiec
wróbel - samiec
Wróbel jest ptakiem powszechnie znanym, ponieważ od tysiącleci związany był bezpośrednio z człowiekiem i żył wyłącznie przy jego siedzibach. Gniazdo wróbla oddalone ponad 100 m od siedzib ludzkich uważa się za bardzo rzadki widok.

Samiec wróbla ma szary wierzch głowy, brązowe skronie i kark oraz czarny śliniaczek, które w okresie spoczynku są przysłonięte przez szare brzegi piór. Samica ma spód jednolicie szary, z wierzchu jest szaro-brązowa, nad okiem przechodzi jaśniejszy pasek. Wróbel należy do rodziny wikłaczowatych. Dlatego nie powinien dziwić fakt, że jego gniazda są kulistej budowy, sporządzone z traw, piór i wszelkiego rodzaju włókien (w tym także z niebezpiecznych dla ptaków sznurków). Gniazda zakłada w szczelinach budynków, zwłaszcza pod dachem. Chętnie też zajmuje skrzynki lęgowe zarówno A jak i B, byle były one powieszone odpowiednio wysoko (powyżej 2 m nad ziemią); preferuje otwór o około 3,5 cm średnicy. W gnieździe samica składa 3-6 zielonkawych, nakrapianych jaj, które wysiaduje przez 14 dni. Pisklętami opiekują się oboje rodzice przez kolejne 24 dni. W sprzyjających warunkach wróble mogą wyprowadzić do 5-ciu lęgów w ciągu jednego roku! W ostatnich latach liczebność wróbli znacznie zmalała, zwłaszcza w miastach. Trudno znaleźć jednoznaczną przyczynę tego stanu rzeczy. Za główne czynniki spadku liczebności tego ptaka uważane są : a. chemizacja upraw – poprzez zwalczanie szkodników zabieramy wróblom pokarm do wykarmienia potomstwa b. ocieplanie budynków - poprzez zatykanie wszelkich szczelin i otworów pozbawia się wróbla miejsca na zbudowanie gniazda c. wzmożona presja drapieżników – głównie duża ilość wałęsających się kotów, ale także wysoka w miastach liczebność srok i wron d. wycinanie zakrzaczeń i starych, gęstych żywopłotów – odbieranie tym ptakom miejsc, w których mogą się ukryć przed drapieżnikami.

Wróbel to częsty gość w naszych karmnikach. Jego ulubiony pokarm to: słonecznik, proso, pszenica, kasze, nasiona konopi, orzechy. Skrzynki typu A i B, o średnicy 3,5-5cm, wieszane powyżej 2 m nad ziemią

  • śpiew wróblaWróblwe na kuli tłuszczowej.
Wróblwe - opowieść o podbiciu całego świata (ANG.).
W kąpieli piaskowej.